سیاست و جامعه

آیا ناامنی در افغانستان به کم‌ آبی هم ربطی دارد؟

بازدیدها

کم‌آبی در افغانستان مسئولان این کشور را نگران کرده است. به همین خاطر کابل تلاش‌ها برای مدیریت آب را سرعت بخشیده است؛ از جمله احداث سد. از طرف دیگر نبود بودجه کافی و ناامنی، چالشی در برابر مهار آب به حساب می آید. وزارت دفاع افغانستان تلویحا می‌گوید بخشی از ناامنی‌ها با دخالت همسایه‌های افغانستان به خاطر آب ایجاد می‌شود. اگرچه شماری دیگر از مقام‌های افغان می‌گویند شواهد کافی و روشنی در این‌ زمینه در دست ندارند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.

گروه سیاست و جامعه
گروه سیاست و جامعه بزرگترین مجموعه ناشران شبکه جهانی ایرانیان را در بر می‌گیرد. فعالان مستقل تبعیدی، کارگروه‌های دانشگاهی و روزنامه‌نگاران پیشرو عرصه سیاست و جامعه هسته اصلی این گروه را تشکیل می‌دهند. مجموعه سیاست و جامعه خواهد کوشید تا ضمن پایبندی به اصول بنیادین شبکه، نیرویی فعال در گستره دیدگاه‌های انتقادی و راهکارهای جایگزین باشد. ترجمه و تالیف مطالب براساس روزنامه‌نگاری سند-محور در کنار انتشار خبر، مصاحبه، گزارش و نظرسنجی‌های تحقیقی از عمده فعالیت‌های این مجموعه است. مطالب این بخش براساس تحریریه توافقی برگزیده می‌شود و دربرگیرنده اندیشه‌های متنوع است. برای ارتباط و همکاری با گروه سیاست و جامعه لطفا از طریق پیام‌ها در نمایه گروه اقدام فرمایید.