فرهنگ و هنر

کارگاه شعر روزبه سوهانی در مؤسسۀ بهاران برگزار می‌شود

بازدیدها

کارگاه شعر روزبه سوهانی در مؤسسۀ بهاران برگزار می‌شود

ادبیات اقلیت ـ کارگاه شعر روزبه سوهانی در مؤسسۀ بهاران در تهران برگزار می‌شود.

این کارگاه در ۸ جلسه ۲ ساعته روزهای چهارشنبه و از ساعت ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ عصر و از نیمه اول مرداد ماه در موسسه بهاران برگزار می‌شود.

دربارۀ این کارگاه آمده است:

این کارگاه می‌تواند فرصتی باشد برای اندیشیدن به شعر. به هر چه که در رابطه با چیستی و چرایی‌اش در دایره‌ی یقین قرار داده‌ایم. نه برای رسیدن به یک توافق جمعی، نه برای بسته‌بندی کردن یک معنای تازه، بلکه برای به جریان انداختن آن نیرویی که در اختلاف اندیشه‌ها و معنا‌ها وجود دارد. نیرویی که می‌تواند عرصه‌ی اتفاق افتادن رخداد شاعرانه باشد.

و در این معنا شعر شاید روزنه‌ای است، دروازه‌ای و یا یک نقشه‌ی فرار. مثل یک کِرم‌چاله که ساختار و بُعد فضا و زمان را می‌شکند و می‌شکافد، تا حفره‌ای ایجاد کند در واقعیت موجود. حفره‌ای که در آن و بعد از آن، حقایقی انتظار ما را می‌کِشند. حقایقی که علاوه بر حال، گذشته و آینده را هم تغییر خواهند داد.

برای آگاهی بیشتر دربارۀ این کارگاه به اطلاعات پوستر این کارگاه توجه کنید.

کارگاه شعر روزبه سوهانی

کارگاه شعر روزبه سوهانی

 

ادبیات اقلیت / ۲۵ تیر ۱۳۹۸

گروه فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر توسط مجموعه‌ای از منتقدان مستقل، کارشناسان سپهر فرهنگی و مولفان عرصه ادبی ایران در دیاسپورا اداره می‌شود. بررسی دقیق تحولات فرهنگی و رخدادهای هنری ایران در کنار ارتباط مداوم با فرهنگ‌سازان پیشرو و هنرمندان مستقل از فعالیت‌های اصلی این گروه است. مطالب گروه توسط دبیر فرهنگ و هنر انتخاب شده و عموما بازتابی از وضعیت موجود است. برای ارتباط با مدیر گروه و همکاری با مجموعه فعالان لطفا از طریق گزینه تماس در نمایه گروه فرهنگ و هنر اقدام فرمایید.