امکان جستجوی متن در تصاویر گوگل فوتوز فراهم شد
علوم و تکنولوژی

امکان جستجوی متن در تصاویر گوگل فوتوز فراهم شد

رسانه کلیک – گوگل ویژگی بسیار کارآمدی را به اپ گوگل فوتوز اضافه کرده که از طریق آن می توان متن را در تصاویر عادی جست و جو، کپی و ترجمه کرد.گوگل در حال آسان سازی جستجو برای تصاویر خاص از طریق متن در برنامه گوگل فوتوز است. طی سال ها، این غول تکنولوژی ابزارهای متعددی را برای جست و...